2021-04-14 03:52:58 | Strict: Only variables should be passed by reference in /home/filterzavodu/puricom.rs/index.php(1) : eval()'d code on line 1 Puricom Srbija
  • Header
Prijava Registracija

Puricom Kako može da se reguliše količina arsena u vodi?

I. GEH

Postupak vezivanja na površini oksida gvozđa su razvili Dr M. Jekel i Dr W. Driehaus na Tehničkom fakultetu u Berlinu, da bi se mogla održati ograničena količina arsena. Reč je o običnoj filtraciji, uglavnom nije potrebno dodavati hemijske supstance, a prilagođavanje pH vrednosti uopšte nije potrebno. Prema podacima proizvođaca životni vek materijala može biti duži od 5-20 puta od aktivnih aluminijumovih oksida na bazi žive. Arsen se prvobitno javlja u dubljim vodama, u većim količinama od dozvoljenih. Problematični vodovodi su često malog kapaciteta i pokreće ih elektronika. Zato je GEH idealan za rad ovih vodovoda:

  1. Stane na malo mesto, znači ne treba dograđivati ili graditi nov objekat;
  2. Nema te opasnosti da će se tokom svakog pokretanja naći u čistoj vodi pahuljice ili zagađujući materijali;
  3. Nije potrebno konstatno nadgledati njen rad;II. Klinomangan-NaAs

Mađarski Geoproduct d.o.o. posle višegodišnjih istraživanja u ovom pravcu, pokazali su da hemijskim tretmanom minerala može biti proizveden takav regenerativni, kombinovani filterni materijal na bazi minerala, koji može da se koristi na vodama za piće, i smanjuje količinu arsena ispod dozvoljenih granica vrednosti.

Dalje, odgovarajućom kombinacijom hemijski tretiranih minerala može da se napravi takav, - ne regenerativni- filter koji efikasno i dugoročno može da odradi posao apsorpcije arsena.

Takav filter ne raspolaže sa velikim kapacitetom vezivanja arsena kao što ima na tržištu, specijalni filteri, ali ima veliku prednost, da je manje osetljiv na ostale komponente u vodi, dosta je jeftiniji.


III. Obrnuta osmoza

Tokom procesa vodu propuštamo kroz filtere koji fizički ne propuštaju nečistoće. Voda koja se tretira sa membranom mora da bude bez plutajućih nečistoća, a arsen mora biti u As(V) formi, znači možda je potrebna prethodna oksidacija. Najviše membrana strada od oksidacionih sredstava. Prednost je da nema čvrstih otpada, ali nastala otpadna voda se tretira kao opasna. Mana ove metode je visok investicioni trošak i njen komplikovan rad. Odstranjivanje arsena pomoću membrane onda zna da košta manje, ako pored arsena ima i drugih odstranjivih materija u vodi. Između tehnologije sa membranom obrnuta osmoza može biti pogodna za odstranjivanje supstanci koje se rastvaraju. U slučaju membrana sa većim porama koristimo je za tehnologiju razdvajanja čvrstih/tečnih faza, zato može biti red filtriranja npr. oksidacija + koagulacija/flokulacija + filtracija membranom.
Nazad