2021-04-14 03:50:14 | Strict: Only variables should be passed by reference in /home/filterzavodu/puricom.rs/index.php(1) : eval()'d code on line 1 Puricom Srbija
  • Header
Prijava Registracija

Puricom Kako možemo da omekšamo vodu?

I.       Natrium (Na+) jonska razmena:

Ovde u vodi kalcijum (Ca2+) i magnezijum (Mg2+) jone zamenjujemo sa natrijum jonima. Natrijum joni ne znaju da stvore tvrd talog. Rastvorne materije u vodi se ne menjaju, samo sastav. Opreme sa jonskom razmenom su uglavnom automatizovane, jer je uložak sa jonskom razmenom – jedna specijalna polimer smola – gde su beskrajne količine zamenljivih jona. Kada se smola umori proces je reverzibilan. To znači da ćemo napuniti uložak sa solima (NaCl), onda će zamenjeni Ca2+ i Mg2+ joni u rastvoru soli, natrijum joni, ukloniti sa površine smole. Ovaj proces nazivamo regeneracijom. Automatizovana jedinica će iz vode izdvojen kalcijum i magnezijum jone isprazniti u kanalizaciju i proces može da pocne iz početka.II.    Potpuna demineralizacija jonskom razmenom:

O njoj pričamo onda kada sa jonskom razmenom dobijemo vodu gde je krajnji rezultat takav da ne sadrži rastvorene materije. U ovom slučaju koristimo dve vrste smole sa jonskom razmenom. U prvom koraku katjone zamenjujemo u vodi na hidrogen (H+)-jone, u drugom koraku anjone zamenjujemo na (OH-) jone. Kod industrijskih aparata između ova dva koraka se ugrađuje i jedan hladan degasator, da bi se posle katjonske razmene nastali ugljen-dioksid (CO2) odstranio. I kod ove tehnologije se smola umori, ali je proces isto reverzibilan. Katjonsku razmenu se uglavnom regeneriše sa 10% sonom kiselinom (HCl), a anjonska razmena sa 6% natrijum-hidroxidom (NaOH) .

Kod domaćinstava se jako retko koristi potpuna demineralizacija. Ali ako je ipak potrebno onda postoje takozvane leje smole. To znač, da se katjonska i anjonska smola sipaju u jedan rezervoar koji se pomeša. Prednost je, da treba samo jedan rezervoar. Mana je, da se regeneracija može vršiti samo u specijalnoj radionici, to znači da se smola mora uvek menjati.
Nazad